طراحی و ساخت

چاپ


شرکت فگاتکو با کادری متخصص و زبده و با بهره گیری ازدانش بروزو با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در امر طراحی ،ساخت  تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی انواع کارخانجات و انتخاب تکنولوژی مناسب ، خود را متعهد به فراهم نمودن حرفه ای ترین خدمات مشاوره ای در امر طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات می داند.
توانمندی های شرکت فگاتکو در امر طراحی ، ساخت ,نصب و راه اندازی کارخانجات
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات فولاد و ریخته گری
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات ذوب و نورد
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی ماشین ریخته گری پیوسته ( تولید بیلت و اسلب )
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات ریخته گری پیوسته (CCM)
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات تولید ورق ( کلید در دست )
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کوره القایی
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کوره قوس ( الکتریکی )
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کوره هولدر (نگهداره ذوب )
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی ماشین قالب گیری ماسه تر
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی ماسه چسبدار ( ماسه چراغی )
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کویل


در امر نیروگاه ها


طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی نیروگاه بادی
طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی گازی (CHP)
تامین ، نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی


شرکت فگاتکو با کادری متخصص و زبده و با بهره گیری ازدانش بروزو با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در امر طراحی ،ساخت  تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی انواع کارخانجات و انتخاب تکنولوژی مناسب ، خود را متعهد به فراهم نمودن حرفه ای ترین خدمات مشاوره ای در امر طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات می داند.

توانمندی های شرکت فگاتکو در امر طراحی ، ساخت ,نصب و راه اندازی کارخانجات

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات فولاد و ریخته گری

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات ذوب و نورد

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی ماشین ریخته گری پیوسته ( تولید بیلت و اسلب )

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات ریخته گری پیوسته (CCM)

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کارخانجات تولید ورق ( کلید در دست )

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کوره القایی

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کوره قوس ( الکتریکی )

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کوره هولدر (نگهداره ذوب )

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی ماشین قالب گیری ماسه تر

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی ماسه چسبدار ( ماسه چراغی )

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی کویل

در امر نیروگاه ها

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی نیروگاه بادی

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی گازی (CHP)

تامین ، نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی